thong-tin-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2020-2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

30-06-2020 02:42

CHỈ TIÊU NHÀ TRƯỜNG TUYỂN 396 HS (QUY MÔ 10 LỚP 10)

thu-ngo

THƯ NGỎ

27-05-2020 11:07


truong-thpt-bac-son-long-trong-to-chuc-khai-giang-nam-hoc-moi-2018-2019

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN LONG TRỌNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 -2019

23-09-2018 09:45

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN LONG TRỌNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018 -2019


giao-luu-truong-thpt-dinh-lap

GIAO LƯU TRƯỜNG THPT ĐÌNH LẬP

19-12-2017 09:08

Thứ 7, ngày 16 tháng 12 năm 2017. Trường THPT Bắc Sơn tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia với Trường THPT Đình Lập, huyện Đình Lập.
Copyright © 2017 · TRƯỜNG THPT BẮC SƠN