TRƯỜNG THPT BẮC SƠN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (01/12/1960 - 01/12/2020), 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020), ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ VÀ BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC CHUẨN QUỐC GIA

Copyright © 2017 · TRƯỜNG THPT BẮC SƠN