Tin học

B. Hoạt động thực hành – Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Câu 1

Viết lệnh để Rùa viết các dòng chữ theo mẫu

Bạn đang xem bài: B. Hoạt động thực hành – Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

1655991089 549 27

Lời giải chi tiết:

– Label [TOI YEU VIET NAM]

– RT

Label [TOI YEU VIET NAM]

-Label [THU DO HA NOI]

RT 90

Label [THU DO HA NOI]

Câu 2

Viết lệnh để Logo thực hiện tính các biểu thức sau. Điền kết quả vào chỗ chấm (. . .)

1655991089 644 28

Lời giải chi tiết:

28 1

THPT Bắc Sơn Lạng Sơn

Trích nguồn: THPT Phạm Hồng Thái
Danh mục: Tin học

Cô Dương Thị Thu

Họ và tên: Cô Dương Thị Thu Năm sinh: 1978 Chức vụ: Hiệu trưởng Điện thoại: 0982716618

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button